Catégorie : <span>Fiaraha-monina</span>

Home Fiaraha-monina
Ny fahamaroan’aina voajanahary eto Madagasikara, dimy taona ialana amin’ny loza !
Article

Ny fahamaroan’aina voajanahary eto Madagasikara, dimy taona ialana amin’ny loza !

Misahotaka ny manampahaizana ara-tsiansa satria mihavery ny harena voajanahary eto Madagasiraka. Tandindomin-doza ny lazan’i Madagasikara amin’ny maha ivon’ny toerana ivangongon’ny harena voajanahary sy amin’ny maha ivon’ny toerana iarovana ny harena voajanahary azy, raha toa ka tsy misy fepetra faran’izay henjana raisina ho fiarovana azy ireo. Madagasikara dia tsy hoe sahan-karena voajanahary fe harena voajanahary fotsiny...

Ady amin’ny fiovan’ny toetrandro, mila fandrindrana
Article

Ady amin’ny fiovan’ny toetrandro, mila fandrindrana

Samy iharan’ny vokatry ny fiovaovan’ny toetrandro avokoa ny faritra rehetra eto Madagasikara ankehitriny. Ekena fa tsy mitovy arakaraka ny faritra ny hadirin’ny lanjan’ny fiantraikany sy ny fahatsapana ny fahavoazana mety haterany. Na izany aza dia hita fa tena ilaina maika ny mampihatra politika entina miady amin’ny fiovan’ny toetrandro sy hampifanaraka ny zavatra atao amin’ny fiovan’ny...

Herisetra mifototra amin’ny karazana, aoka izay ny kolontsainan’ny fahanginana
Article

Herisetra mifototra amin’ny karazana, aoka izay ny kolontsainan’ny fahanginana

Ny firesahana mahakasika ny herisetra atao amin’ny vehivavy sy ny zazavavy dia heverina matetika fa fady eto Madagasikara; tsy tenitenenina kanefa manapoizina ny fiaraha-monina na koa mampiadana na mampihisatra mihitsy ny firosoana mankany amin’ny fandrosoana. Firy no isan’izy ireny? Firy ireo vehivavy izay mijaly amim-pahanginana noho ny ataon’ny vadiny? Firifiry ireo izay voatery mikombom-bava satria...