Catégorie : <span>Tafatafa</span>

Home Tafatafa
Tafatafa tamin’i Olga Ramalason
Article

Tafatafa tamin’i Olga Ramalason

Nanambara tamin’ny fomba ofisialy ny fironan’ny antoko Tiako i Madagasikara (TIM) any amin’ny fanoherana ny loholon’i Madagasikara sady sekretera jeneralin’ny antoko, Olga Ramalason. Mampanantena izy ireo fa hanao ny asa maha vatomizàna ny mpanohitra araka ny tokony ho izy amin’ny fanaraha-maso ny fomba fiasan’ny governemanta. « Diso fanantenana tanteraka izahay» Ahoana no fahitanao iny vokatra...

Tafatafa tamin’i Laurent Rajaonarivelo
Article

Tafatafa tamin’i Laurent Rajaonarivelo

« Fifampiraharahana hametrahana vidin-tsolika mirary eo amin’ny fiaraha-monina » Mba azonao ambara fohifohy aminay ve ny amin’ny fitantanana ny vidin-tsolika? Araka ny lalàna 2004-003 dia nohalalahana ny sehatry ny solitany malagasy tamin’ny fiantombohan’ny taona 2000. Vokatry ny fisondrotan’ny vidin-tsolika tsy an-kijanona teo amin’ny tsena anatiny anefa dia nanomboka niditra an-tsehatra teo amin’ny fitantanana ny fanjakana tamin’ny taona...

Article

Resadresaka tamin’i Noroarisoa Ravaozanany

« Vonona handany vehivavy ny mpifidy » Nitombo an-dalana ny fahazoan’ny vehivavy toerana eny anivon’ny rafitra politika, ka singanina amin’ireny ny ao amin’ny antenimierampirenena, taona vitsivitsy izao. Na izany aza, mbola ilàna ezaka ny fampitoviana lenta ny lahy sy ny vavy eto amin’ny firenena, ka mitondra ny heviny momba izany Ravaozanany Noroarisoa. Manao ahoana ny fahitanao ny...

Tafatafa tamin’i CHRISTINE RAZANAMAHASOA
Article

Tafatafa tamin’i CHRISTINE RAZANAMAHASOA

« Na dia ambany aza ny tahan’ny fandraisana anjara tamin’ny fifidianana dia voafidy tamin’ny ara-drariny izahay » Anisan’ny tanan’ankavanan’i Andry Rajoelina i Christine Razanamahasoa, ary lany ho filohan’ny Antenimierampirenena izy. Voafidy mora foana izy tany amin’ny fari-pifidianana misy azy. Mpikatroka mahatoky izy. Heverina fa ‘valim-piakarana fidinana’ ho azy izao fiverenany ao amin’ny Antenimierampirenena izao. Nihaona taminy izahay,...

Tafatafa tamin’i NAINA ANDRIANTSITOHAINA
Article

Tafatafa tamin’i NAINA ANDRIANTSITOHAINA

« Fiaraha-miombon’antoka fa tsy fanampiana, izany no andrasan’i Madagasikara amin’ireo rafitra mpanao tantsoroka ara-teknika sy ara-bola » Manazava ny finiavany hanome ainga vao ny diplomasia malagasy ny ministry ny raharaham-bahiny. Niresaka taminay izy mahakasika ny toe-java-misy ankapobeny iainan’ny firenena, ny fanendrena masoivoho vaovao, ny tetikady ara-toekarena ary ny momba ny Nosy Eparses, ilay resaka tsy azo ihodivirana....

Tafatafa tamin’i Kader Irchad Barry
Article

Tafatafa tamin’i Kader Irchad Barry

Mangotrakotraka ny hetsika ho an’ny miralenta sy ny ady amin’ny herisetra mifototra amin’ny karazana. I Kader Irchad Barry, Mpandrindra nasionaly ny hetsika « Rasoaza » izay notontosain’ny Foibe eoropeana manohana  ny fifidianana no milaza ny heviny amintsika. Ahoana no fahitanao ny VBG eto Madagasiakara amin’ny ankapobeny? Ny Fanadihadiana nasionaly momba ny fanarahana ny maridrefin’ny Tanjon’ny...

Tafatafa tamin’ny Profesora Jeannot Rasoloarison
Article

Tafatafa tamin’ny Profesora Jeannot Rasoloarison

« Tokony ho teren’ny antokony hanatrika fivoriana ireo solombavambahoaka » Vavolombelon’ny tantaram-pirenena malagasy izy ary iray amin’ireo mpampianatra izany, indrindra ny mikasika ny politika. Ahoana ny fomba hahazoana manamarina ny fitozoana mankamin’ny fametrahana antenimiera mpanara-maso tokana na anankiroa ? Miankina amin’ny tanjona kendrena izany. Nandritra ny Repoblika faharoa, ny antenimiera mpanara-maso tokana dia nataon’ny Filoha Ratsiraka...

Tafatafa tamin-dRojovola Bora
Article

Tafatafa tamin-dRojovola Bora

« Nampiasain’ny mpanao politika ho fitaovana fampanan-karena tampoka ny toerana maha olom-boafidy » ­ Ny momba ny hery hisongadina eny anivon’ny antenimierampirenena, ny isan’ny nirotsaka hofidiana, ny fandraisana andraikitry ny tanora… Manome antsika ny heviny ity mpitsara ity. Manao ahoana ny fahitanao ireo karazan-kery politika misy ao anatin’ny fifidianana Solombavambahoaka ? Voalohany indrindra, tsy azo...