Étiquette : <span>Herisetra mifototra amin’ny karazana (VBG)</span>

Home Herisetra mifototra amin’ny karazana (VBG)
Herisetra mifototra amin’ny karazana, aoka izay ny kolontsainan’ny fahanginana
Article

Herisetra mifototra amin’ny karazana, aoka izay ny kolontsainan’ny fahanginana

Ny firesahana mahakasika ny herisetra atao amin’ny vehivavy sy ny zazavavy dia heverina matetika fa fady eto Madagasikara; tsy tenitenenina kanefa manapoizina ny fiaraha-monina na koa mampiadana na mampihisatra mihitsy ny firosoana mankany amin’ny fandrosoana. Firy no isan’izy ireny? Firy ireo vehivavy izay mijaly amim-pahanginana noho ny ataon’ny vadiny? Firifiry ireo izay voatery mikombom-bava satria...

Tafatafa tamin’i Kader Irchad Barry
Article

Tafatafa tamin’i Kader Irchad Barry

Mangotrakotraka ny hetsika ho an’ny miralenta sy ny ady amin’ny herisetra mifototra amin’ny karazana. I Kader Irchad Barry, Mpandrindra nasionaly ny hetsika « Rasoaza » izay notontosain’ny Foibe eoropeana manohana  ny fifidianana no milaza ny heviny amintsika. Ahoana no fahitanao ny VBG eto Madagasiakara amin’ny ankapobeny? Ny Fanadihadiana nasionaly momba ny fanarahana ny maridrefin’ny Tanjon’ny...